top of page

Kom, så kommer vi

Genom intervjuer med andra unga undersöker fyra unga scenkonstnärer hur vi har sex, varför det är så och hur det definierar oss. I föreställningen fick publiken möta olika unga människor som reflekterar och leker med sin sexualitet i vår samtid. Hur står sig sexakten i relation till en mer och mer genusmedveten samtid? Tar vi med oss stereotypa roller in i sexakten eller är det dem vi tar med oss ut i vår vardag? Finns nyckeln till verklig jämställdhet i hur vi har sex med varandra?

 

Föreställningen turnerade för högstadiet hösten 2018 och kombinerades med workshops där skådespelarna var diskussionsledare i klassrummen. I workshopen skrev eleverna hälsningar till publiken som skulle se nästa föreställning. Texterna lästes sedan in av skådespelarna och rösterna inledde nästa föreställning. 

Längd: 40 + 40 minuter, föreställning och workshop. 

Regi: Theodor Ryan och Irene Duckert
Skådespelare: Meera Ryan, Olivia Steinbüchel och Elliot Ljungdahl

Text: Theodor Ryan, Meera Ryan, Olivia Steinbüchel

Koreografi: Meera Ryan

Musik: Anna-Karin Renard tillsammans med ensemblen.

Konsnärlig ledare, producent: Irene Duckert

kom.jpg
bottom of page