Teaterambulansen har som mål att producera scenkonst med hög konstnärlig kvalité. Teaterambulansen är en fri teatergrupp med säte på Gotland. Teatern har varit verksam sen 1997 och springer ur en historia av framförallt dockteater för barn och unga.

Teaterambulansen stöds med ett verksamhetsstöd från Region Gotland.  

Vi är medlemmar i Teatercentrum och anslutna till kollektivavtalet med Teaterförbundet. 

Teaterambulansen

Burs Salmans 130

623 49 Stånga

info@teaterambulansen.se

Orgnr. 802500-0848

Bankgiro: 886-7335

  • Facebook
  • Instagram