top of page

Teaterambulansen har som mål att producera scenkonst med hög konstnärlig kvalité. Teaterambulansen är en fri teatergrupp med säte på Gotland. Teatern har varit verksam sen 1997 och springer ur en historia av framförallt dockteater för barn och unga.

IMG_3818.JPG

Teaterambulansen stöds med ett verksamhetsstöd från Region Gotland.  

REGION GOTLAND.jpg

Vi är medlemmar i Teatercentrum och anslutna till kollektivavtalet med Teaterförbundet. 

Teatercentrum-slogan-svart.jpg
IMG_3821.JPG
bottom of page