Vinga på villovägar

En dockföreställning för förskolebarn. Dramatiserad utifrån boken Vinga på villovägar av Gun I Jacobsson och Lotta Strömblad.

Den nyinflyttade duvungen Vingas villovägar och möten. Om att komma bort men att sen hitta hem igen. Musik, skratt och spännin g i kvarteret Solsidan. Slutet gott, allting gott! Lämpar sig mycket väl för barn 1-5 år.

Föreställningen är anpassad för att kunna spelas i små lokaler.

Dramatisering och regi: Irene Duckert

Musik: Anna-Karin Renard

Dockor: Eva Osterman-McVeigh

Scenografi: Teaterambulansen

Medverkande: Anna-Karin Renard och

Irene Duckert

Teaterambulansen

Burs Salmans 130

623 49 Stånga

info@teaterambulansen.se

Orgnr. 802500-0848

Bankgiro: 886-7335

  • Facebook
  • Instagram